top of page

ילנה גלוזמן

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63

למה לי לשלם למטפל משפחתי? חבריי יקשיבו לי וגם ייעצו לי, ובחינם!

אין ספק, שבשיחות נפש עם חבר/ה טוב/ה קיים גם אלמנט פסיכולוגי: המתח מתפוגג, נהיה קל יותר, חבל רק שלא להרבה זמן...
ייחודיות בעבודה של מטפל משפחתי הינה בכך, בניגוד לשיחה עם חבר, שבמהלך השיחה עם מטופל, המטפל מבין לעומק את התהליכים פסיכולוגיים שמטופל שרוי בהם, וכתוצאה מכך גם מווסת את התהליך הנ"ל.
במהלך שיחת טיפול, המטופל גם יכול להרגיש הקלה (אך לא תמיד). למרות שלא מספיק רק לתמוך במטופל ע"מ לעזור לו לצאת ממעגל סגור של כשלונות. בניגוד לחבר הטוב, למטפל ישנם כלים לזיהוי מחשבות/תגובות/התנהגויות הרסניות. אחרי זיהוי, המטפל עוזר למטופל להכיר במחשבות והתנהגויות אלה ולעזור למצוא תחלופה בריאה יותר. הבעיה היא בעצם לעזור למטופל להכיר בקשיים אלה. פעם, פסיכואנליטיקאי ידוע אמר: "למאבחן טוב לוקח 10 דקות כדי לאבחן את הסיבות לקשייו של המטופל וכמה חודשים ואולי שנים כדי שהמטופל יכיר בכך". הכל תלוי בתת מודע – ביכולתו להגן על השטח שלו ועל המציאות היציבה שלו. בדיוק כך, התת  מודע מתייחס לנסיונות של האדם לטפל בבעיה.
מהסיבות אלו, העבודה של המטפל הרבה יותר אפקטיבית מאשר "עבודה" של חבר הטוב, מאותה סיבה שהעבודה זו הינה מקצועית!

bottom of page