top of page
ילנה גלוזמן
מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63

אני לא מוכן/ה שמישהו ייעץ לי איך עליי לחנך את ילדיי!

את/ה צודק/ת ב 100%! אף אחד חוץ ממך לא מכיר כל כך טוב את קרוביך. מהסיבה זו, המטפל לא נותן עצות, אפילו לא בתשלום! ומה הסיבה לכך? בואו נראה:
מה זה עצה? עצה מבוססת על נסיון חיים או על דעה של המייעץ. מייעצים בדרך כלל אומרים "אילו הייתי במקומך..." העצה ניתנת בהתבסס על נסיון חיים/נסיבות/מצב רגשי של אותו מייעץ. ומה קורה עם האדם שמייעצים לו? לרוב, לאותו אדם חסרים משאבים רגשיים, יכולת או אפילו רצון לנהוג לפי דרך שמייעצים לו. ואם בכל זאת הוא משתדל בכל כוחו לנהוג כך אך נכשל, התוצאה היא אכזבה עצמית נוספת. (הרי "כולם" יכולים לפתור את הבעיה זו ללא שום קושי, ואילו אני כנראה לא ...)
במה המטפל שונה מהמייעץ? בכך שהמטפל עוזר לאדם למצוא בתוכו אותם משאבים שיסייעו לו לצאת מהמשבר בדרך מיטבית ביותר, בהסתמך על נסיון אישי שלו. גישה זו מצמצמת את הסיכון לכשלונות הבאים מאותה סיבה שאדם חי דרך חייו ולא דרך חיים של המייעץ (או אנשים אחרים) ואז זה באמת  גורם לשינוי המיוחל בחייו של המטופל.

מה שקשור לחינוך ילדים, החינוך הינו שונה ממשפחה למשפחה (כמו שזוגיות שונה במשפחות שונות). אך אם קיים דפוס התנהגות לילדיכם שמרתיע/מפריע/מדאיג קודם כל אותכם, ההורים, בוודאי שאני יכולה לעזור לשנות את הדפוס ע"י שינוי קטן של כמה באגים בתוך מערכת הנקראת "משפחה".

bottom of page