top of page

ילנה גלוזמן

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63

את תפתרי את הבעיות שלי במקומי?

לא. תפקיד המטפל ליצור אווירה, שתאפשר למטופל למצוא פתרונות לבעיות שלו. מטפל מקצועי אינו פותר בעיות של המטופלים שלו, אלא מסייע להם למצוא את הפתרון המיטבי עבורם. המטפל והמטופל אחראים שניהם באותה מידה על התהליך ועל התוצאה: אחריות של המטפל כרוכה במקצועיות שלו ואילו אחריות של המטופל במוכנות לשפר את איכות חייו/ה ע"י עבודה אינטנסיבית, במוכנות לשתף את המטפל.

bottom of page