top of page

ילנה גלוזמן

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63

כיצד נערכים מפגשים של טיפול משפחתי?

המפגשים מתקיימים באמצעות שיחות ממוקדות ותרגילים חווייתיים. לרוב, אותם תרגילים שלמראית העין נראים מאוד קלים, מתגלים בפועל כלא כל כך קלים  לביצוע.

bottom of page