© 2019 by ELENA GLOZMAN . All rights reserved

כיצד נערכים מפגשים של טיפול משפחתי?

המפגשים מתקיימים באמצעות שיחות ממוקדות ותרגילים חווייתיים. לרוב, אותם תרגילים שלמראית העין נראים מאוד קלים, מתגלים בפועל כלא כל כך קלים  לביצוע.

ילנה גלוזמן

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63