top of page

ילנה גלוזמן

מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

התקשרו: 052-666-21-63

הרגל מס' 6 – חפש דרך לסינרגיה

הסינרגיה, כשהיא מובנת כהלכה, היא פעילות הנעלה ביותר בחיים – היא מבחנם האמיתי וביטוים הנאמן של כל ההרגלים האחרים יחד. סינרגיה- פירושה שהשלם גדול יותר מסכום חלקיו.  סינרגיה ממקדת את ארבע הסגולות האנושיות הייחודיות, את המניע של מנצח/מנצח ואת כישורי התקשורת האמפתית באתגרי חיינו החשובים ביותר. התוצאה היא כמעט נס. אנו יוצרים חלופות חדשות – משהו שלא היה קיים קודם לכן. אך על מנת להתחיל ברוח של הרפתקנות, רוח של גילוי ויצירתיות, יש צורך בביטחון עצמי עצום. יהיה עליך לנטוש את אזור הנוחות של הסביבה המוכרת ולהתייצב לנוכח מרחבים החדשים של הלא-נודע. אפשר לראות את הסינרגיה בטבע, כאשר שתי פיסות עץ יכולות לשאת משקל רב יותר מן המשקל שכל פיסת עץ יכולה לשאת בכוחות עצמה. השלם גדול מסכום חלקיו. האתגר , הוא ליישם את עקרונות השיתוף פעולה היצירתי ביחסי גומלין החברתיים שלנו,

אנשים המתקשרים מתוך סינרגיה פשוט פותחים את הכרתם  ואת לבם לאפשרויות חדשות, לחלופות חדשות ולאופציות חדשות. כשאתה נמצא בראשיתה של תקשורת סינרגית, אינך יודע בוודאות כיצד יתפתחו הדברים ואיך ייראה הסוף, אך יש לך תחושה פנימית של התרגשות וביטחון והרפתקנות, ואתה חדור אמונה שהדברים יהיו טובים לאין ערוך מכפי שהיו. וזהו סוף שאותו אתה רואה בעיני רוחך מתחילה. אתה מתחיל בסינרגיה מתוך אמונה שכל הצדדים המעורבים ירכשו תובנה גדולה יותר, וכי התרגשות הכרוכה בלימוד ובתובנה המשותפים תביא לידי תנופה, ובעקבותיה יתחזקו התובנה, הלימוד והצמיחה.

אנשים רבים לא חוו מימיהם אפילו דרגה מתונה של סינרגיה בחיי משפחה ולא ביחסי גומלין אחרים. הם אומנו כל חייהם בתקשורת מתגוננת ומגוננת, הם אומנו להאמין שאין לבטוח בחיים ובזולת והדברים הוטבעו בתסריט חייהם. משום כך, אין הם נפתחים למעשה להרגל מס' 6 ולעקרונות שלו.

כמעט כל מאמץ יצירתי הוא לא צפוי. לא פעם הוא נתפס כעמום, כמקרי וכניסוי ותעייה. אנשים שלא ניחנו בסובלנות רבה למצבים עמומים, שביטחונם לא נובע מנאמנות לעקרונות וערכים, מרגישים תחושת רפיון ידיים ואי נעימות כלפי המעורבות ביזמות יצירתית. יש להם צורך חזק מדי שיהיה לדברים מבנה ושיהיו ודאיים וצפויים. אנשים שכן חוו סינרגיה אמיתית, לא ישובו עוד להיות כפי שהיו. הם יודעים שהעתיד טומן בחובו אפשרויות נוספות להרפתקאות מרחיבות דעת. הסביבה האידאלית לסינרגיה יוצר השילוב בין כל אותם המרכיבים – יתרת הזכות הגבוהה בחשבון בנק הרגשות, חשיבה ברוח מנצח/מנצח והרצון להבין תחילה. רק בתנאים כאלה ניתן להגיע לפתרון הטוב יותר של מס' אנשים – כאשר הפתרון הנ"ל טוב יותר מפתרונות בקודמים של כל אחד מהם בנפרד.

אדם שהוא אפקטיבי באמת, מכיר במוגבלות תפיסותיו מתוך ענווה וכבוד עמוק, ומוקיר את שפע המשאבים הגלומים ביחסי הגומלין עם לבו ותודעתו של הזולת. איש זה מעריך את הניגודים משום שהם מעשירים את הידע שלו ואת הבנתו את המציאות. כשאנו נותרים לבד עם חוויותינו, אנו סובלים כל הזמן ממחסור במידע.

 

הצעות ליישום:

 

 

 

 

 

  1. חשוב על מישהו שדעותיו בדרך כלל שונות משלך. חשוב על דרכים להשתמש בשונות זו כקרש קפיצה לפתרונות שיהיו חלופה שלישית. חפש אולי מהן דעותיו בנוגע לעניין או לבעיה עכשוויים, ונהג כבוד בדעות שתשמע.

  2. ערוך רשימה של אנשים המרגיזים אותך. האם הם מייצגים דעות שונות, שהיו עשויות להוביל לסינרגיה, לו היה לך ביטחון פנימי רב יותר, ולו גילית הערכה לשונות זו?

  3. בפעם הבאה שתעמוד לפני העימות או מחלוקת, נסה להבין את הדאגות שבבסיס עמדתו של האחר. התייחס לדאגותיו בדרך יצירתית ומועילה לשני הצדדים.

 

הרגל מס' 7 – שפר את יכולתך האישית. עקרונות ההתחדשות העצמית המאוזנת

הרגל 7 עוסק בשיפור יכולתה האישית. הרגל זה מקיף את ההרגלים האחרים שבפרדיגמת שבעת ההרגלים, כיוון שהוא מאפשר את קיומם של כל האחרים. תהליך ההתחדשות מוכרח לכלול התחדשות מאוזנת בכל ארבעת הממדים של טבענו: הפיסי, הרוחני, המנטלי, והחברתי רגשי. ההתחדשות תגיע לאפקטיביות אופטימלית, רק כשמטפלים בכל ארבעת הממדים בתבונה ובדרך מאוזנת.

 

 

מרבית תורות החיים, גם כשהן משתמשות במילים אחרות, עוסקות במוצהר או במרומז בארבעה ממדים

הללו. הפילוסוף הרב שפרד מתאר את החיים המאוזנים והבריאים, הנעים סביב ארבעה ערכים: פרספקטיבה (רוחני), אוטונומיה (מנטלי), חיבור (חברתי), וגמישות (פיסי). ג'ורג' שיהאן מתאר את ארבעת התפקידים: להיות בעל חיים טוב (פיסי), בעל מלאכה טובה (מנטלי), חבר טוב (חברתי) וקדוש (רוחני). תיאוריות של מוטיבציה ושל הארגון מאמצות את ארבעת הממדים או ארבע ההנעות – כלכלי (פיסי), היחס לאנשים (חברתי) התפתחותם של האנשים והשימוש בהם (מנטלי), שירות העבודה, תרומת הארגון (רוחני).

כאשר ארגון מזניח אחד או יותר מן הממדים, הדבר משפיע לרעה על הארגון כולו. האנרגיה של יצירתית שהייתה יכולה להביא לסינרגיה אדירה וחיובית, מתועלת ללחימה בארגון מבית, ונעשית לכוח המגביל את הגדילה והפריון. ההתחדשות מאוזנת במיטבה מביאה לסינרגיה. הדברים שאתה עושה, במטרה להביא לשיפור היכולת האישית בכל אחד מארבעת הממדים, משפיעים השפעה חיובית על הממדים האחרים, מפני שהם כה קשורים זה בזה. מצבך גופני משפיע על מצבך המנטלי, עצמתך רוחנית משפיעה על עצמתך החברתית-רגשית. ככל שאתה משתפר בממד אחד, כך גדלה יכולתך בכל הממדים האחרים. שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד מביאים לסינרגיה מוחלטת בין הממדים הללו. התחדשות בכל ממד שהוא תגביר את יכולתך לחיות לפחות ברוח הרגל אחד מתוך שבעת ההרגלים.

ההתחדשות היא העקרון והתהליך המתגברים את כוחנו לנוע כלפי מעלה בתנועת ספירלה של צמיחה ושינוי ושיפור מתמשך. לשם ההתקדמות משמעותית ועקבית בספירלה, עלינו לבחון עוד היבט אחד של ההתחדשות, המתייחס לסגולה האנושית הייחודית, המכוונת את תנועתנו כלפי מעלה – מצפוננו. בדבריה של מדאם דה-סטאל : "כה עדין קולו של המצפון עד כי אפשר להחניקו בנקל, אך בה בעת הוא כה ברור שאי אפשר לטעות בו. המצפון, הוא הסגולה שחשה בתואם או בפער שבינינו לבין עקרונות נכונים ומכוונת אותנו אליהם.

מרגע שאנו נעשים מודעים לעצמנו, עלינו לבחור בתכלית ובעקרונות שלאורם נלך. באשר לפיתוחן של הסגולות, אין כל אפשרות לקיצורי דרך. כאן שולט חוק הקציר: לעולם אנו קוצרים את מה שאנו זורעים – לא פחות ולא יותר. חוק הצדק אינו משתנה, וככל שניערך בהרמוניה עם עקרונות הנכונים, כן ניטיב לשפוט את העולם ופעולתו, והפרדיגמות שלנו תהיינה מדויקות יותר. עם צמיחתנו והתפתחותינו בתנועת ספירלה כלפי מעלה, עלינו להוכיח חריצות בתהליך ההתחדשות על ידי חינוכו של המצפון וציות לו. מצפון משכיל יניע אותנו בנתיבי החופש, הביטחון, התבונה והכוח האישיים. התנועה הסלילית הזו כלפי מעלה דורשת מאתנו ללמוד, להתחייב ולעשות כל העת במישורים ההולכים ונעשים גבוהים. תהיה זו אשליה לחשוב שדי באחד מן השלושה. כדי להמשיך להתקדם, אנו מוכרחים ללמוד, להתחייב ולעשות - ללמוד, להתחייב ולעשות ושוב ללמוד, להתחייב ולעשות.

 

הצעות ליישום:

 

 

  1. ערוך רשימה של פעילויות שיעזרו לך לשמור על כושר גופני טוב, כאלה  שיתאימו לסגנון חייך ושתוכל להנות מהם לאורך זמן.

  2. בחר אחת מן הפעילויות וציין אותה כמטרה במשבצת התפקיד האישי שלך לשבוע הבא. בסוף השבוע הערך את הביצוע שלך. אם לא השגת את מטרתך, האם הסיבה לכך היא שדחית אותה מפני ערך גבוה יותר באמת? או שמא לא הפגנת די יושר אישי כלפי ערכיך?

  3. ערוך רשימה דומה של פעילויות מחדשות בממד הרוחני והמנטלי שלך. באשר לממד החברתי – הרגשי, ציין אילו מערכות יחסים היית רוצה לשפר, או אילו נסיבות ספציפיות, שבם ניצחונות ציבוריים, יתרמו לרמת האפקטיביות שלך. בחר פריט אחד בכל אחד מהתחומים וציין אותו כמטרה לאותו השבוע. בצע והערך.

  4. קבל על עצמך מחויבות לרשום פעילויות ספציפיות, שנועדו לשפר את יכולתך האישית בכל ארבעת הממדים בכל שבוע, לעשותן ולהעריך את ביצועיך ואת התוצאות.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page